Principiile guvernanţei corporative

Mediafax Group crede în premisa fundamentală că o bună guvernanţă corporativă este esenţială pentru succesul organizaţiei. Board-ul companiei a adoptat şi revizuieşte periodic principiile de guvernanţă corporativă.

Orientarea spre performanţă

Utilizarea cât mai eficientă a tuturor resurselor ne va permite să ne îndeplinim cu succes obligaţiile faţă de toate categoriile de stakeholderi şi să ne atingem obiectivele în ceea ce priveşte performanţa organizaţiei.

Conduită de business


Managementul este obligat să acţioneze în cel mai bun interes al organizaţiei. Conflictele de interese existente sau potenţiale trebuie identificate şi recunoscute. Deciziile responsabile sunt un element necesar în managementul riscului.

Responsabilitatea faţă de societate


Deciziile managementului, menite să contribuie la atingerea obiectivelor de performanţă ale companiei, nu vor afecta responsabilitatea socială a organizaţiei.

Rolul Board-ului şi al managementului

Rolul Board-ului este de a ghida şi superviza evoluţia business-ului companiei. În acest scop, printre funcţiile sale principale se numără:

  • Management planning
  • Planificare strategică şi operaţională
  • Supervizarea celor mai importante acţiuni ale companiei
  • Controlul raportărilor financiare şi al procedurilor ce asigură acurateţea acestora
  • Consiliere generală a managementului


Rolul managementului, sub coordonarea directorului general, este de a conduce compania eficient, responsabil şi etic, în conformitate cu principiile şi direcţiile stabilite de Board. În acest scop, managementul are printre sarcini:

  • Implementarea unei structuri organizaţionale adecvate pentru operaţiunile companiei
  • Planificare şi implementare strategică şi operaţională
  • Gestionarea riscurilor
  • Crearea sistemului de proceduri, implementarea şi supervizarea proceselor de raportare financiară